Ostvarite 30% popusta za Black Friday uz kupon bf30%!

PRAVILA PRIVATNOSTI

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

 

Obvezujemo se pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikupljamo samo nužne, osnovne podatke o kupcima koji su nužni za ispunjenje naših obveza.

 

Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi naši djelatnici odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

 

Viljevac design d.o.o. Stara cesta 20, 10251 Hrvatski Leskovac, OIB:84839719704, u obavljanju svoje djelatnosti, prikuplja i obrađuje osobne podatke poštujući sve relevantne zakone i propise.

 

Zaštita i sigurnost osobnih podataka naših kupaca, klijenata i poslovnih

 

partnera je prioritet Viljevac design d.o.o.

 

Molimo Vas da ove Informacije pažljivo pročitate!

 

Voditelj obrade osobnih podataka

 

Viljevac design d.o.o. je voditelj obrade osobnih podataka u skladu sa zakonom i propisima o zaštiti osobnih podataka. Viljevac design d.o.o. kao voditelj obrade osobnih podataka određuje svrhu i sredstva obrade osobnih podataka i odgovorna je za čuvanje i korištenje osobnih podataka u papirnatom i/ili elektronskom obliku.

 

Viljevac design d.o.o. u svom poslovanju može biti i izvršitelj obrade osobnih podataka u slučaju u kojem obrađuje osobne podatke sukladno pisanoj uputi voditelja obrade osobnih podataka.

 

Službenik za zaštitu osobnih podataka

 

Viljevac design d.o.o. u skladu sa zakonskim i regulatornim zahtjevima imenovala Službenika za zaštitu osobnih podataka kojega možete kontaktirati vezano za sva pitanja vezana za obradu osobnih podataka ili ostvarivanje prava na zaštitu osobnih podataka.

 

Kontakt: [email protected]

 

Osobni podaci koje prikupljamo

 

Osobni podaci koje prikupljamo ovise o: vrsti usluge koju pružamo našim kupcima, korisnicima i klijentima, namjeri kupca da koristi naše usluge, o vrsti ugovora kojeg sklapamo s našim klijentom kao i o namjeri kupaca da koriste svoja prava temeljena na zakonskim i regulatornim odredbama o zaštiti osobnih podataka. U prvom redu radi se o podacima bez kojih ne možemo izvršiti uslugu, a uključuju najmanje:

 

-osnovne osobne podatke (ime i prezime)

 

-osnovne kontakt podatke (adresa, broj telefona, mail adresa)

 

-podatke vezane uz korištenje web stranice www.dianaviljevac.com

 

-podatke vezane uz korištenje Viljevac design d.o.o. web shopa

 

-podatke nužne za sklapanje ugovora o potrošačkom kreditiranju

 

-ostale osobne podatke nužne za ostvarenje klijentovih prava temeljenih zakonskim odredbama o zaštiti potrošača.

 

Prikupljanje i korištenje osobnih podataka

 

Viljevac design d.o.o. prikuplja i upravlja osobnim podacima u svrhu kupoprodajnog odnosa za proizvode i usluge iz vlastite ponude te kako bi ispunila zakonske i regulatorne obveze kao i u svrhu ostvarenja vlastitih legitimnih interesa zakonitog poslovanja.

 

Ako to od nas traže relevantni zakonski propisi, za određene ćemo razloge dodatno tražiti od korisnika njegovu (vašu) izričitu privolu.

 

Razlozi zbog kojih obrađujemo osobne podatke radi sklapanja i ispunjenja ugovornih obveza su:

 

-prodaja roba i usluga

 

-prodajne i marketinške aktivnosti Viljevac design d.o.o.

 

-administriranje ugovornog odnosa

 

-upravljanje i zaprimanje prigovora, pritužbi i reklamacija

 

-Dostava kupljene robe

 

-postupak naplate

 

-druge zakonske obveze koje proizlaze iz poslovanja Viljevac design d.o.o.

 

Razlozi radi kojih obrađujemo Vaše osobne podatke na temelju naših poslovnih legitimnih interesa su:

 

-obavještavanje o promjenama vezanim uz uvjete poslovanja

 

-sprječavanje i otkrivanje prijevare

 

Za sve druge aktivnosti koje nisu pokrivene gore navedenim razlozima zatražit ćemo dodatnu privolu. Naši klijenti, u svakom trenutku, imaju pravo povući danu privolu.

 

Pristup osobnim podacima

 

Viljevac design d.o.o. poduzima tehničke i organizacijske mjere kako bi se prikupljeni osobni podaci obrađivali samo na način koji je u skladu s iskazanom svrhom. Ukoliko je nužno u svrhu izvršenja naših poslovnih aktivnosti, pristup osobnim podacima će biti omogućen trećim stranama i to: državnim tijelima i tijelima javne vlasti koja u svrhu provedbe zakonskih obveza imaju pravo pristupa osobnim podacima; kurirskim službama, financijskim ustanovama i drugim poslovnim partnerima.

 

Svi osim državnih tijela i tijela javne vlasti osobne podatke obrađuju isključivo prema uputama Viljevac design d.o.o.

 

Obrada osobnih podataka

 

Korisnički osobni podaci će biti obrađivani unutar Europskog gospodarskog područja (EGP) od strane izvršitelja obrade koji su navedeni u poglavlju Pristup osobnim podacima, a čija je odgovornost i obveza zaštite osobnih podataka i čuvanja njihove povjerljivosti definirana ugovornim odnosom i u skladu sa svim tehničkim i organizacijskim mjerama i zakonskim propisima koji uređuju zaštitu podataka. Vaši osobni podaci koje je Viljevac design d.o.o. prikupila u svrhe navedene u poglavlju Prikupljanje i korištenje osobnih podataka neće biti dostupni nikome tko za to nema ovlaštenje Viljevac design d.o.o.

 

Ostvarenje prava

 

Kada je to zakonski predviđeno, korisnik, kupac, klijent ima pravo na informacije o obradi njegovih osobnih podataka; povlačenje svoje privole u bilo koje vrijeme, ako osobne podatke obrađujemo uz danu privolu; ispravak ili dopunu osobnih podataka kako bi uvijek bili točni; brisanje osobnih podataka kada više nisu potrebni za gore navedene svrhe; podnošenje prigovora Viljevac design d.o.o. ili nadležnom državnom tijelu.

 

Viljevac design d.o.o. svim zainteresiranima osigurava komunikacijske kanale zbog ostvarivanja svojih prava vezanih za zaštitu osobnih podataka i to postavljanjem zahtjeva:

 

-putem elektroničke pošte poslane u sustavu Viljevac design d.o.o. registrirane e-mail adrese na [email protected]

 

-putem web-forme Viljevac design d.o.o. na webshopu www.dianaviljevac.com

 

Neovisno o odabranom komunikacijskom kanalu zahtjev se podnosi osobno i na način da je djelatnicima Viljevac design d.o.o. omogućena identifikacija podnositelja zahtjeva.

 

Pravo na prigovor nadzornom tijelu

 

Osim prigovora na obradu osobnih podataka podnesenog Viljevac design d.o.o.. prigovor na obradu osobnih podataka moguće je podnijeti i Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Martićeva 14, Zagreb, 00385 (0)1 4609 999, [email protected] , www.azop.hr

 

Čuvanje osobnih podataka

 

Vremenski period čuvanja osobnih podataka korisnika ovisi o svrsi radi koje ih obrađujemo.

 

Podaci prikupljeni samo zbog pružanja prodajnih transakcija ili pružanja drugih usluga, čuvaju se još 12 mjeseci od datuma zadnje transakcije u kojoj su korišteni (primjerice transakcija isporuke, dostave, reklamacije i sl.)

 

Podaci prikupljeni zbog obrada temeljeni na zakonskoj osnovi, čuvaju se sukladno vremenskim ograničenjima odredaba predmetnog zakona (primjerice Zakon o računovodstvu i sl.)

 

Kontakt

 

Za bilo kakva pitanja o načinu korištenja osobnih podataka možete nas kontaktirati e-mailom ili poštom kako slijedi:

 

-slanjem elektroničke pošte na [email protected]

 

-pisanim putem na adresu: Viljevac design d.o.o. ,Stara cesta 20, 10251 Hrvatski Leskovac

 

-putem web obrasca koji se nalazi na www.dianaviljevac.com

 

Za komunikaciju zbog ostvarivanja prava vezanih za zaštitu osobnih podataka potrebno je koristiti komunikacijske kanale definirane u poglavlju „Ostvarivanje prava“ kako bi svaki zahtjev bio urudžbiran a korisnik kao inicijator identificiran.

 

Ažuriranje Informacije o obradi osobnih podataka

 

Viljevac design d.o.o. redovno revidira i ažurira Informacije o obradi osobnih podataka sukladno promjenama u vlastitim poslovnim procesima ili temeljem zakonskih i regulatornih obveza. Važeća verzija Informacije o obradi osobnih podataka dostupna je na našim stranicama www.dianaviljevac.com . Ukoliko dođe do značajnih promjena koje u većoj mjeri utječu na obradu osobnih podataka informaciju ćemo bez odlaganja objaviti na web stranici te vas izravno informirati.

 

Uvjeti obrade osobnih podataka zbog pružanja usluge dostava i povrata

 

Za potrebe pružanja usluge dostava i povrata robe Viljevac design d.o.o. prikuplja sljedeće podatke:

 

-ime i prezime

 

-adresa isporuke ili preuzimanja robe

 

-broj telefona i/ili mobilnog telefona

 

-informacije o adresi za isporuku ili preuzimanje

 

Navedene podatke ustupamo ugovorenim poslovnim partnerima, pružateljima logističkih usluga u svrhu izvršenja ugovorenih usluga. Partneri koji pružaju usluge ovlašteni su od strane Viljevac design d.o.o., za obradu osobnih podataka kupaca isključivo u svrhu izvršenja ugovorenih usluga.

 

Kolačići (“cookies”) i praćenje internet aktivnosti

 

Kolačić je tekstualna datoteka koju web stranice koje posjećujete spremaju na korisnikov uređaj (računalo, tablet, smartphone). Viljevac design d.o.o. koristi kolačiće kako bi posjetiteljima olakšala i poboljšala pristup funkcijama koje im pruža Viljevac design d.o.o. web stranica. Informacije koje prikupljamo kolačićima koriste se za pamćenje postavki i korisničkih aktivnosti na web stranicama kao što su pregledavanje artikala, kretanje po stranicama, stavljane proizvoda u košaricu, zanimljivi artikli ili artikli za usporedbu i tako dalje.

 

Kolačiće korisnik može u svakom trenutku obrisati ili blokirati u postavkama svog internet preglednika. Ako korisnik s blokiranim kolačićima pristupi Viljevac design d.o.o. web stranicama pojedine funkcionalnosti na stranici neće biti moguće.

 

Viljevac design d.o.o. na stranicama www.dianaviljevac.com Webshop koristi usluge za analizu posjeta i praćenja navika kupaca kao npr. Google Analytics. Pružatelj usluga može uporabom kolačića pratiti korisnikove posjete našim i drugim internet sjedištima i na osnovu toga korisniku prikazivati Viljevac design d.o.o.. plaćene oglase ili oglase drugih korisnika usluge. Prikaz oglasa korisnik može zaustaviti na stranici pružatelja usluga zaduženih za prikaz oglasa.

 

Newsletter i uporaba osobnih podataka za marketing

 

Ukoliko korisnik želi primati obavijesti o našoj ponudi putem elektroničke pošte potrebno je napraviti prijavu na Newsletter. Pri ispunjavanju obrasca za prijavu potrebno je popuniti označena polja te unijeti adresu elektroničke pošte na koju želi primati Newsletter. U svakom trenutku korisnik može izvršiti odjavu na naš Newsletter sukladno uputama koje će dobiti e-poštom nakon prijave, kao i na svakom Newsletteru. Svi registrirani korisnici Viljevac design d.o.o. web mjesta, u svakom trenutku u svom profilu mogu prijaviti ili odjaviti Newsletter.

 

Za isporuke Newslettera Viljevac design d.o.o. može koristiti tehničke usluge vanjskih poslovnih partnera. U navedenom slučaju Viljevac design d.o.o. istima daje na obradu isključivo adresu elektroničke pošte koju je korisnik prijavio za dobivanje Newslettera. Također osiguravamo da odabrani poslovni partner istu koriste samo i jedino za isporuke naših Newslettera, u vremenskom periodu dok je korisnik na njega prijavljen, te ju u druge svrhe ne smije koristiti.

 

Viljevac design d.o.o. neće korisničke kontakt podatke dane za prijavu na Newsletter dijeliti s trećim stranama, osim u slučaju i pod uvjetima koji je naveden u prethodnom poglavlju. Isto tako, ukoliko se korisnik nije prijavio za primanje Viljevac design d.o.o. Newslettera, kao kupac ili korisnik, od nas može dobiti samo poruku vezanu uz narudžbu, plaćanje ili aktivnosti koje je sam osobno inicirao. Uz navedeno, Viljevac design d.o.o. će na korisnikovu adresu elektroničke pošte dostaviti informacije o promjenama vezanim uz naše poslovanje i odnos s klijentom, kupcem kao korisnikom naših usluga.